De Wijkzendingscommissie valt centraal onder de ZWO-commissie Delft. ZWO staat voor Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

De commissie heeft twee doelen:

  1. Zendingsbewustzijn in de wijk bevorderen
  2. Fondsenwerving om uitzending van zendingswerkers mogelijk te maken.

Momenteel worden twee projecten ondersteund

Project ds. Vogelaar op Sulawesi

De zendingsbusjes in de kerken zijn voor dit doel bestemd. Ook houden we de gemeente via het kerkblad op de hoogte.

Project Adrienne Blomberg in Liberia