Kerkblad ‘Protestants Kerkblad Delft’

Het ‘Protestants Kerkblad Delft’ is de officiële uitgave van de Protestantse gemeente te Delft, voorheen de Hervormde gemeente te Delft, de Gereformeerde Kerk Delft en de Evangelisch Lutherse Gemeente Delft. Het blad verschijnt iedere veertien dagen en wordt bij alle leden bezorgd. Anderen kunnen zich abonneren, telefonisch via (015) 2570298. Voor het dekken van de kosten van het kerkblad wordt een vrijwillige bijdrage aan de leden gevraagd. In het ‘Protestants Kerkblad Delft’ worden zowel de informatie van de centrale organen van de gemeente gepubliceerd, als artikelen, berichten en mededelingen uit de wijkgemeenten.

Berichten voor de eigen wijk dienen te worden ingeleverd bij pkd@maranatha-delft.org, uiterlijk de dinsdag na het verschijnen van het vorige nummer. De overige berichten kunt u inleveren bij redactiepkd@gmail.com. In het kerkblad staat voor welke datum uw artikel / advertentie ingeleverd moet zijn.

Gemeentemail

Naast het kerkblad ontvangen gemeenteleden ook een wekelijkse mail met nieuws en activiteiten. Wilt u zich aanmelden voor de gemeentemail? Vul dan onderstaand formulier in.