De Lidmatenkring richt zich op geestelijk onderwijs via Bijbelstudie. Het zijn altijd deze twee elementen die we met elkaar zoeken: verdieping in het begrijpen van de Bijbel, maar ook persoonlijke toepassing en geestelijke verdieping. We nodigen u van harte uit deze avonden mee te maken.

Voorzitter: Marcel Tichem
Secretaris: Betty Vonk

Seizoen 2015-2016
Dit seizoen willen we met elkaar nadenken over de acht nachtgezichten van Zacharia. De troostvolle boodschap van de nachtgezichten is niet alleen van belang voor de Joden van toen, net na de ballingschap, maar ook voor ons.
We komen bijeen in de Bethlehemkerk, op woensdagavonden, en starten om 20.00 uur.
De de data en tijden kunt u vinden op de kalender. Let op mogelijke wijzigingen (zie kerkblad / afkondigingen).

De inleidingen van de Lidmatenkring seizoenen 2014-2015 en 2013-2014 vindt u hieronder:
Inleidingen seizoen 2014-2015 over het gebed
Inleidingen seizoen 2013-2014 over geestelijke strijd