De Lidmatenkring richt zich op Bijbelstudie. Het zijn altijd deze twee elementen die we met elkaar zoeken: verdieping in het begrijpen van de Bijbel, maar ook persoonlijke toepassing en geestelijke verdieping. We nodigen u van harte uit deze avonden mee te maken. De lidmatenkring is een open kring, voor alle lidmaten van alle leeftijden.

De lidmatenkring vindt plaats op een woensdagavond. Voor data en plaats, zie kerkblad, nieuwsbrief, en de web-kalender.

Dit seizoen willen we weer besteden aan de psalmen. De eerste avond is op DV 25 september (deze keer in de Marcuskerk), start 20:00 uur.

Voorzitter: Marcel Tichem
Secretaris: Betty Vonk

Onderwerpen afgelopen seizoenen
Seizoen 2018-2019 Een selectie van de psalmen (Ps. 1, 23, 107, 49, 145, 51, 88)
Seizoen 2017-2018 Efeze brief
Seizoen 2016-2017 Het koninkrijk der Hemelen
Seizoen 2015-2016 Nachtgezichten van Zacharia
Inleidingen seizoen 2014-2015 over het gebed
Inleidingen seizoen 2013-2014 over geestelijke strijd
Seizoen 2012-2013 Filippenzen brief