Elke donderdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur komen ouderen bij elkaar in de Bethlehemkerk.

De middagindeling is meestal volgens een vast patroon:
– Welkom
– Zingen, bidden en lezen uit de Bijbel
– Meditatie of korte verklaring over het gelezen Bijbelgedeelte
– Spelen van gezelschapsspellen
– Zingen van psalmen, gezangen en geestelijke liederen
– Afsluitend gebed

Vóór Kerst, Pasen en Hemelvaart/Pinksteren zijn er gezamenlijke vieringen met de ouderen van de hele gemeente.

Als leden hebben we nog een aantal extra gezellige middagen, die zijn dan met Valentijn, de laatste middag en St. Nicolaas.