Ook dit jaar hopen we weer te starten met de opvoedingskring. Ouders met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Iedere derde dinsdagavond van de maand (tijdens catechisatie, dus van 19:00-20:30 uur), in de Bethlehemkerk, komen we bijeen om door te praten over opvoeding: de uitdagingen, mooie en moeilijke dingen. We doen dit momenteel aan de hand van de serie Voorleven van de HGJB.

Meer informatie of opgave kan bij Ilze van Rijn.