In november 2017 is onze wijkpredikant ds. H. Liefting met emeritaat gegaan. Afscheidsdienst Ds. H. Liefting 19-11-2017

Op 5 november 2018 heeft ds. J.A.C. Olie uit Genemuiden het beroep naar onze wijkgemeente aangenomen! De zondag van bevestiging en intrede van ds. Olie is vastgesteld op zondag 14 juli 2019.

Bevestigingsdienst in de Oude Kerk (aanvang 10.00 uur).
Intrededienst in de Nieuwe Kerk (aanvang 14.30 uur).

Ik ben 45 jaar, getrouwd met Mariëlle. Samen weten we ons gezegend met 4 kinderen: Anneroos (16 jaar), Elseline (12 jaar), Laureen (10 jaar) en Jonathan (6 jaar)

Na een studie Bedrijfskunde in Rotterdam wisten we ons geroepen voor het Koninkrijk van God. Na de studie theologie in Utrecht ben ik in augustus 2006 begonnen als Hervormd predikant in Zuilichem. Sinds juli 2011 dien ik de Hervormde Gemeente van Genemuiden wijk 2. Straks vanaf juli mag ik (jo)uw predikant in de Hervormde wijkgemeente Maranatha zijn. Daar zien we ook naar uit.

De Heere heeft de weg gewezen, daar mogen we gelovig in volgen. We komen daarmee niet beschaamd uit. Het is ons verlangen om getrouw aan de roeping een richtingwijzer voor mensen te zijn tot de Heere Jezus Christus. Hij is het Lam van God. Elk mens kan niet zonder Hem.