Het pastorale werk, waaronder het persoonlijk bezoeken van gemeenteleden, wordt door zowel de predikant als de ouderlingen en bezoekbroeders/zusters gedaan.

De predikant bezoekt zieken (in ziekenhuizen, tehuizen en evt. thuis) en eenzamen.

Bezoekwerk vanuit de gemeente
Het bezoekwerk is georganiseerd in wijkteams. Deze bestaan uit een ouderling, een diaken en één of meer bezoekbroeders/zusters. U kunt hieronder zien wie uw blokouderling en blokdiaken zijn.

U krijgt in principe eens in de twee jaar huisbezoek van uw blokouderling. Heeft u de afgelopen twee jaar geen bezoek gehad of wilt u extra bezoek, meld dat dan bij uw ouderling of bij de scriba. Heeft u vragen of wilt u eerder een bezoek, neem dan contact met hem op. De ouderen boven de 80 jaar worden elk jaar bezocht. Om en om door de predikant en de blokouderling. Als u 75 jaar of ouder bent, krijgt u rond uw verjaardag te bezoek van één van de leden van het wijkteam. Rond de kerst bezoeken de diakenen de ouderen boven de 70 jaar. Zij bieden ook diaconale hulp waar dat nodig is.

Bezoek bij ziekte
Wanneer u doorgeeft dat u langdurig of ernstig ziek bent, dan krijgt u thuis of in het ziekenhuis bezoek van uw predikant en/of blokouderling, en kan er voorbede gedaan worden. U kunt in deze periode gebruik maken van de service van de kerkomroep. Of via het YouTube kanaal van onze wijkgemeente.

Bezoek bij rouw, geboorte en jubilea
Deel vreugde en verdriet zoveel mogelijk met uw wijkpredikant en blokouderling. Dan kan er worden meegeleefd en kan er ook voorbede gedaan worden.

Nieuw ingekomen gemeenteleden
Nieuw ingekomen gemeenteleden worden ofwel door de dominee als de blokouderling bezocht. Ingekomenen tot 25 jaar (dit zijn veelal studenten) worden ook bezocht door leden van de evangelisatie-bijbelkring van studentenvereniging C.S.F.R.
De wijkgemeente organiseert regelmatig koffie drinken en een enkele keer een maaltijd na de dienst. Een ideale gelegenheid voor nieuw ingekomenen om zo breed mogelijk kennis te maken.

Bezoekblokken

Blok Ouderling Diaken Postcode van Postcode tot Stadsdeel/ plaats
1 Gert Kragten Ivan Eikelenboom 2491 AA 2597 ZZ Den Haag incl. Ypenburg
2628 AA 2628 FZ Wippolder
2631 AA 2632 ZZ Nootdorp
Omliggende plaatsen waaronder Berkel en Rodenrijs, Rijswijk, Voorburg, …
2 Cock Weerheim Jan van den Ende 2611 AA 2611 ZZ Centrum
2622 AA 2623 ZZ Tanthof (beide)
2624 AA 2624 LZ Voorhof
2629 AA 2629 ZZ Ruyven
2642 AA 2643 ZZ Pijnacker
2613 GA 2613 ZZ Hof van Delft
3 Philip van Dorp Wouter-Jan van Wezel 2612 AA 2612 ZZ Vrijenban
2613 AA 2613 FZ Hof van Delft
2628 GA 2628 MZ Wippolder
2641 AA 2641 ZZ Pijnacker
4 Dirk de Lange Jasper van der Sar 2616 AA 2616 ZZ Delftse Hout
2624 MA 2625 ZZ Voorhof en Buitenhof
2635 AA 2636 ZZ Den Hoorn
2614 AA 2614 ZZ Voordijkshoorn
2628 TA 2628 ZZ Wippolder
5 Geerd Struik Leo Woudstra 2628 NA 2628 SZ Wippolder
2645 AA 2645 ZZ Delfgauw
2627 AA 2627 ZZ Schieoevers