Huisbijbelkringen

Dit jaar zullen de huisbijbelkringen zich bezig gaan houden met het evangelie van Marcus. De kringen bestaan uit 8-10 leden uit alle leeftijden van de Maranathawijk. We houden de kring afwisselend bij één van de leden thuis ééns in de twee weken. Op dit moment is er een kring op de dinsdag- en donderdagavond, maar bij veel aanmeldingen kan er een nieuwe kring op een andere avond starten. Hartelijk welkom! Aanmelding bij Johannes den Boer voor de dinsdagkring of Jaco Woudstra voor de donderdagkring. Hartelijk welkom!

Jongerenbijbelkring

De jongerenbijbelkring is bedoeld voor jongeren in de gemeente tussen ong. 20 en 30 jaar. Ongeveer één keer in de 3 weken komen we samen bij één van de kringleden thuis om aan de hand van een Bijbelboek of thema een gedeelte uit de Bijbel te behandelen. De avond begint met een gezamenlijke maaltijd en gezellig koffie drinken. Vervolgens heeft iemand van het groepje de taak om de Bijbelstudie in goede banen te leiden en sluiten we samen af met gebed voor elkaar en de wereld om ons heen. Meestal volgt dan nog een borrel, naast het bestuderen van de Bijbel is betrokkenheid op elkaar iets wat we belangrijk vinden. Contactpersoon: Corniël Joosse