Als christelijke vrouwen willen we elkaar graag ontmoeten en bemoedigen vanuit Gods Woord. Datum, plaats en tijd: de eerste woensdag van de maand (eerstvolgende is 2 oktober) in de Marcuskerk, van 9.30 tot 11.30 uur. We overdenken het Bijbelboek Openbaring met behulp van het boek ‘Meesterwerk van God’ door Henk Binnendijk. Er is Bijbelstudie, pauze en gezelligheid en bespreking van vragen in kleine groepjes. Iedere vrouw is van harte welkom! Contactpersoon Co Rodenburg-de Ronde, tel. 0152623098.