Iedere zaterdagavond komen we als JV bij elkaar om een ontspannende, gezellige en leerzame zaterdagavond te hebben.
We zingen met elkaar, we luisteren naar een inleiding, we praten na in groepjes en we sluiten de avond af met een spel of gezellig kletsen. We vinden het belangrijk en goed om God, de Bijbel en elkaar beter te leren kennen. Uiteraard gaan we er als JV af en toe op uit en houden we contact met JV Hebron (wijkgemeente Mattheus) door HeMa-avonden.
De JV is er ook voor jou!

Locatie: Bethlehemkerk
Leeftijd: 16 jaar en ouder
Tijd: Elke zaterdagavond 20:15 uur t/m 23:00 uur
Voorzitters: Frans, Jacqueline, Christian en Raymond
Facebook: JV Maranatha