Op de dinsdagavonden is er catechisatie. Er zijn twee groepen: 12-16 jaar en 16+. De eerste groep is van 19.00 uur – 19.45 uur, de 2e van 19.45 – 20.30 uur. Het gaat op de catechisaties vooral om kennis van de Bijbel en de geloofsleer. Het gaat hierbij niet alleen om verstandelijke kennis, maar vooral ook om het gesprek van hart tot hart over deze zaken. Opdat al op jonge leeftijd de Heere Jezus mag worden gekend en gediend.

Bovendien is er in het winterseizoen ook iedere week een avond voor de belijdeniscatechisanten. Daar wordt voortgebouwd op wat in voorafgaande jaren  werd geleerd en wordt vooral ook het open gesprek over de wezenlijke geloofszaken gestimuleerd.

Wil je meer weten over de catechisatie avonden? Dan kun je contact opnemen met de jeugdouderling, Nathánaël van Rijn.

Catechisatie-docent in de vacante periode is Nico den Broeder.