In de wintermaanden is er iedere maand een Wijkavond. Dat is een soort gemeenteavond, waar een Bijbels thema centraal staat. Dit seizoen is het thema: ‘levensheiliging.’ De predikant houdt hierover een onderwerp, en daarna wordt het besproken, in groepjes of plenair. Het is vooral de bedoeling dat tijdens de bespreking wezenlijke geloofsvragen aan de orde komen. Het doel van de Wijkavonden is drieledig: het leeraspect, het onderlinge geloofsgesprek en de onderlinge ontmoeting.

Tijd: Iedere maand één woensdagavond om 20:00 uur. Exacte data kunt u vinden in de agenda of in het kerkblad.
Locatie: Bethlehemkerk