Oppasdienst
A-Crèche: Tijdens de morgen- en middagdiensten van onze wijkgemeente is er oppas voor de kinderen van 0 t/m 2 jaar.
Bijbelklas (voorheen B-Crèche): Tijdens de morgendienst is er voor de oudere kinderen tot 6 jaar oppas in de vorm van een Bijbelvertelling met bijpassende verwerking.
De kinderen blijven tot het zangmoment voor de verkondiging in de dienst.

Collecten & collectebonnen
De collecten kunt u op de volgende manieren geven: collectes tijdens de diensten, via een QR-code, bankoverschrijving, Appostel app of via de website: PG Delft

Er worden tijdens de dienst (na de preek) twee collecten gehouden, veelal voor diaconie en pastoraat & eredienst (college van kerkrentmeesters) . Ongeveer twee keer per maand wordt er een extra collecte gehouden na de dienst bij de uitgang van de kerk. De collecten en collectedoelen staan in ‘Protestants Kerkblad Delft’ vermeld; ook worden in dit blad de opbrengsten van de collecten weergegeven.

Voor de collecten kunt u ook collectebonnen kopen met waarden van € 0,50, € 0,75, € 1, € 1,25, € 2,50 per stuk, op vellen van 20 stuks. Met collectebonnen kunt u uw collectegiften fiscaal aftrekbaar maken. Collectebonnen kunt u bestellen via de webwinkel van de Protestantse Gemeente Delft, zie www.pgdelft.nl. Daarnaast kunt u tijdens de openingstijden in de winkel van de Oude Kerk terecht. Hier kunt u betalen d.m.v. een pinapparaat.

Voorbede en dankzegging
Een verzoek om voorbede of dankzegging in de dienst kunt u richten aan de wijkpredikant of de scriba.

Auto-ophaaldienst
Wanneer u niet in staat bent om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, dan is er voor u de mogelijkheid om door een ander gemeentelid te worden opgehaald. U kunt hiervoor contact opnemen met diaken Cor Weerheim, Tel.nr. 015-369 31 10 / 06 46018068

Parkeren
Komt u met de auto naar de Oude of Nieuwe Kerk, dan zult u al snel merken dat het in de binnenstad van Delft niet alleen moeilijk, maar ook vaak betaald parkeren is, ook op zondag. Voor de exacte tijden en plaatsen verwijzen wij u naar de website van de Gemeente Delft of de informatie ter plaatse.

Engelse vertaling
Op dit moment worden de kerkdiensten in de Nieuwe Kerk van Delft niet in het Engels vertaald. We zoeken vrijwilligers hiervoor.