Zangvereniging Met Hart en Stem

Graag willen we  laten weten dat het koor “Met Hart en Stem” haar repetities weer heeft hervat! Met de komst van onze nieuwe dirigente Francesca Ajossa zijn we heel dankbaar! Francesca is een zeer begaafd orgelmusicus die zich ook op andere terreinen aan het bekwamen is. In die ambitie past ons koor uitstekend!‘ Met Hart en Stem’ zingt het kerklied in z’n volle breedte, zeg maar van Bach tot en met Bredewout en alles wat daar tussen in zit. Na meer dan 1,5 jaar niet of nauwelijks fysiek bij elkaar te zijn geweest, voelt het als een zegen dat dit nu weer kan! Weliswaar bewaren we daarbij nog steeds onderlinge afstand, maar omdat we nu in de kerkzaal van de Marcuskerk zingen is daar ook volop de ruimte voor.

Helaas zijn we in het coronatijdperk toch ook een aantal leden kwijtgeraakt en zoeken we echt dringend versterking, vooral van mannen! Ons koor staat open voor jong en oud en voor iedereen die graag het kerklied zingt.

We repeteren op donderdagavond (eens in de maand op woensdagavond) van 20:00 uur tot 21:30 uur in de Marcuskerk.

Meer info bij Ewoud van Luik, ewoudvanluik@gmail.com, tel 06-41616959