Welkom op de webpagina van onze zangvereniging. Ons koor bestaat uit 36 koorleden en staat onder leiding van onze dirigent Bas de Vroome.

Elke donderdagavond is onze repetitieavond in de bovenzaal van de Marcuskerk van 20.00 uur – 22.00 uur. Wij hebben regelmatig uitvoeringen in bejaardentehuizen of geven een concert of zangavond voor de gemeente. Wij zijn nu bezig met het instuderen van verschillende muziekstukken die we gaan uitvoeren op 11 april in Salem in Ridderkerk. Op 1 juni zingen wij in Woonzorgcentrum de Lindenhof, en op 6 juni werken we mee aan een Pinksterzangavond voor Burundi in de Bethlehemkerk.

Contact: Simkje Woudstra @ simkjewoudstra@gmail.com

 

Bas de Vroome