Welkom op de webpagina van onze zangvereniging. Ons koor bestaat uit 32 koorleden.  Friso Woudstra is onze dirigent.

Elke donderdagavond is onze repetitieavond in de bovenzaal van de Marcuskerk van 20.00 uur – 22.00 uur. Wij hebben regelmatig uitvoeringen in verzorgingshuizen of geven een concert of zangavond voor de gemeente.  Wij zijn nu bezig met het instuderen van het oratorium Exodus van Johan Bredewout en het instuderen van  liederen die wij op 7 april hopen te zingen in de Vesperdienst in de Nieuwe Kerk. Op 28 mei hopen wij mee te werken aan een Pinksterzangavond voor Burundi in de Marcuskerk. Op 24 september staat er een avond gepland in Woonzorgcentrum  Het Uiterjoon in Scheveningen. Vindt u het ook fijn om te zingen, kom dan een keer op donderdagavond meezingen.

Contact: Simkje Woudstra @ simkjewoudstra@gmail.com