Welkom op de webpagina van onze zangvereniging. Ons koor bestaat uit 36 koorleden en staat onder leiding van onze dirigent Bas de Vroome.

Elke donderdagavond is onze repetitieavond in de bovenzaal van de Marcuskerk van 20.00 uur – 22.00 uur. Wij hebben regelmatig uitvoeringen in bejaardentehuizen of geven een concert of zangavond voor de gemeente. Wij zijn nu bezig met het in studeren van verschillende muziekstukken die we gaan uitvoeren op 30 Maart in de Marcuskerk waar een samenzang/kooravond wordt gehouden georganiseerd door HOE.

Iedereen is hier hartelijk welkom.

Contact: Janet van der Struif: 015-2619798 of famvanderstruif(at)skpnet.nl

Bas de Vroome