Welkom op de webpagina van onze zangvereniging. Ons koor bestaat uit 36 koorleden en staat onder leiding van onze dirigent Bas de Vroome.

Elke donderdagavond is onze repetitieavond in de bovenzaal van de Marcuskerk van 20.00 uur – 22.00 uur. Wij hebben regelmatig uitvoeringen in bejaardentehuizen of geven een concert of zangavond voor de gemeente. Wij zijn nu bezig met het in studeren van kerstliederen voor de Kerstbijeenkomst  van alle wijken. Dit doen wij samen met het Hervormd Kerkkoor. Maar u mag zelf ook u stem laten horen, er is veel samenzang,solozang en koorzang.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd op Dv Woensdagavond 13 December om 19.30 in de Bethlehemkerk.

Wij hopen op een volle kerk de toegang is gratis, houdt u deze avond vrij?

Namens de deelnemers:

de koren, Bas de Vroome-piano, Peter Verhoeks-orgel, Joena van Stokkum-sopraan, Lisette vd Berg-fluit, Annewendie Gebraad-viool, diverse stemmen, Rob van Efferink-dirigent.

Iedereen is hier hartelijk welkom.

Contact: Janet van der Struif: 015-2619798 of famvanderstruif(at)skpnet.nl

Bas de Vroome