De diaconie van de wijkgemeente Maranatha dient tijdens de kerkdiensten en zet zich daarnaast in met praktische hulp aan mensen in Delft.

Tijdens de diensten collecteren we voor de diverse doelen. Met het geld van de collecten worden diaconale doelen in binnen- en buitenland gesteund. De doelgroep zijn mensen die in nood verkeren, verdrukt worden en kwetsbare mensen. Daarnaast dienen de diakenen aan tafel tijdens de bediening van het ‘Heilig Avondmaal’.

De diaconie zet zich daarnaast in voor praktische hulp aan gemeenteleden en andere mensen in de stad. Naast de diakenen zijn ook gemeenteleden actief op het diaconale vlak. Heeft u hulp nodig of heeft u belangstelling voor een van deze activiteiten? Spreek dan één van de diakenen aan of neem contact op via diaconie@maranatha-delft.nl

Samenstelling van de wijkdiaconie:

De wijkdiaconie is samengesteld uit zes diakenen en is verantwoordelijk voor de diaconale activiteiten op wijkniveau. De diakenen vergaderen zo’n 5 à 6 keer per jaar in de Bethlehemkerk.

Voorzitter: Bram van der Sar

Secretaris: Jasper van der Sar

Jeugddiaken: Wouter-Jan van Wezel

Nico den Broeder

Ivan Eikelenboom

Jan van den Ende

Leo Woudstra

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL 15 RABO 037 3736 614 t.a.v. Wijkraad Diakenen Maranathawijk Hervormde Gemeente Delft

Enkele activiteiten van de diaconie:

-Collecten

-Tafeldienst Heilig Avondmaal

-Vervoer naar de kerk

-Rondbrengen van kerstattenties

-Financiële ondersteuning

-Assistentie bij de bejaardensociëteit

-Wijkzendingscomissie (Leo Woudstra)

-ZWO-commissie

-Vriendendienst

-Koffie ochtenden in de Bethlehemkerk