Wijkgemeente Maranatha ondersteunt het project van ds. Vogelaar op Sulawesi. U leest hier meer over hun werk.

Al langer verlangden wij, Laurens Jan en Lourina Vogelaar, ernaar om ons ergens in te zetten voor de wereldwijde kerk. Toch bracht God eerst de hervormde gemeente van Noorden op ons pad. Vervolgens leidde God ons naar Den Haag. Nu weten we ons geroepen om naar Sulawesi (Indonesië) te gaan om daar de ‘Gereja Protestan Indonesia Luwu’ (GPIL) te dienen. De GPIL is een minderheid te midden van een moslimmeerderheid. Laurens Jan zal als predikant de GPIL gaan toerusten in de verschillende facetten van het gemeentezijn. Samen met onze kinderen, Jefta (6 jaar) en Febe (3 jaar), hopen we begin 2018 uitgezonden te worden.

Indonesië
Een immens land (zo breed als van Ierland tot Rusland), dat bestaat uit zo’n 16 duizend eilanden. Sulawesi (Celebes) is één van de zes grote eilanden en heeft als hoofdstad Makassar. Daar bevindt zich nog het oude ‘fort Rotterdam’ dat ons herinnert aan de koloniale tijd. Indonesië is het grootste moslimland ter wereld. 10% van de bevolking is christen.

Luwu
De eerste zendingswerkers van de GZB werden in 1913 uitgezonden naar Toraja (West-Sulawesi). Bijna alle Toraja’s werden christen. Buiten Toraja is het anders. In Luwu (gebied ten westen van Toraja) zijn wel christenen, maar de meerderheid is moslim. De kerk in Luwu heeft het niet gemakkelijk.

GPIL
De ‘Gereja Protestan Indonesia Luwu’ (GPIL) bestaat uit een kleine 20.000 leden, verdeeld over 118 gemeenten. De meeste gemeenten zijn op het (arme) platteland te vinden. Omdat er maar 58 predikanten zijn, moeten ook de ouderlingen preken, maar zij zijn vaak laagopgeleid. De GPIL heeft de GZB gevraagd: Kunnen jullie niet iemand sturen die ons kan toerusten in de verschillende facetten van het gemeente zijn?

Laurens Jan en Lourina
Na zijn studie theologie diende Laurens Jan als predikant de gemeenten Noorden en Den Haag. Lourina studeerde rechten, heeft bij een (burgerlijke) gemeente gewerkt, deed tot voor kort vrijwilligerswerk bij o.a. Vluchtelingenwerk in Den Haag en richt zich ook op de zorg voor onze twee kinderen, Jefta (6 ) en Febe (3).

Verlangen
Wij verlangen ernaar om iets te mogen betekenen voor de kerk wereldwijd en wij weten ons geroepen om de kwetsbare kerk in Luwu te ondersteunen. We zullen ongetwijfeld ook veel van de christenen daar kunnen leren. Het lijkt ons heel mooi om dat weer aan u door te geven. We zijn er diep van overtuigd dat we als gelovigen in Nederland de gelovigen uit de wereldkerk hard nodig hebben om meer zicht te krijgen op de rijkdom van het evangelie.

Taken
Laurens Jan zal de synode gaan adviseren, een relevant trainingsprogramma ontwikkelen voor gemeenteleden, voorgaan in de gemeenten, predikanten coachen, ouderlingen en diakenen trainen. Het doel is de opbouw van de gemeente van Christus. Wat zou het geweldig zijn als de GPIL gaat groeien in toewijding aan God en de (moslim)naaste en meer toegerust is om licht van Christus te zijn.

Ons werk is niet mogelijk zonder uw steun en betrokkenheid!

Wat kunt u doen?
· Meebidden. Bid voor ons en voor het werk in het vertrouwen dat God luistert naar onze gebeden en in antwoord op het gebed grote dingen doet. Dank God ook voor alle zegeningen die Hij geeft.
· Meeleven. Via het formuliertje ‘Blijf op de hoogte’ kunt u zich abonneren op onze blogs en nieuwsbrieven. Ook zijn we te volgen via Facebook.
· Meegeven. Steun ons werk ook financieel. Door een financiële bijdrage maakt u ons werk in Indonesië mogelijk. Geven kan op verschillende manieren:
– Via een online donatie op deze website.
– Door uw bijdrage over te maken op NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen o.v.v. TFC Laurens Jan en Lourina Vogelaar.
De GZB is ANBI geregistreerd, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.