Het pastorale werk, waaronder het persoonlijk bezoeken van gemeenteleden, wordt door zowel de predikant als de ouderlingen en bezoekbroeders gedaan.

De predikant bezoekt zieken (in ziekenhuizen, tehuizen en evt. thuis) en eenzamen.

U krijgt in principe eens in de twee jaar huisbezoek van uw blokouderling. Heeft u de afgelopen twee jaar geen bezoek gehad of wilt u extra bezoek, meld dat dan bij uw ouderling of bij de scriba. U kunt hieronder zien wie uw blokouderling is. Heeft u vragen of wilt u eerder een bezoek, neem dan contact met hem op.
De ouderen boven de 80 jaar worden elk jaar bezocht. Om en om door de predikant en de blokouderling.

Rond de kerst bezoeken de diakenen de ouderen boven de 70 jaar. Zij bieden ook diaconale hulp waar dat nodig is.

Bezoek bij ziekte
Wanneer u doorgeeft dat u langdurig of ernstig ziek bent, dan krijgt u thuis of in het ziekenhuis bezoek van uw predikant en/of blokouderling, en kan er voorbede gedaan worden. U kunt in deze periode gebruik maken van de service van de bandrecorderdienst of via de kerkomroep.

Bezoek bij rouw, geboorte en jubilea
Deel vreugde en verdriet zoveel mogelijk met uw wijkpredikant en blokouderling. Dan kan er worden meegeleefd en kan er ook voorbede gedaan worden.

Bezoekwerk vanuit de gemeente
Indien u zich in een situatie bevindt wanneer u bezoek op prijs stelt, is het mogelijk om bezoek te ontvangen van één van de vrijwilligers van de bezoekgroep (meest dames). Als u 75 jaar of ouder bent, streeft de bezoekgroep ernaar om u rond uw verjaardag te bezoeken.
Als u bezoek wilt ontvangen of u wilt u opgeven als vrijwilliger, kunt u contact opnemen met:
mw G. Visser – van Kruistum

Nieuw ingekomen gemeenteleden
Nieuw ingekomen gemeenteleden worden zowel door de dominee als de blokouderling bezocht. Ingekomenen tot 25 jaar (dit zijn veelal studenten) worden ook bezocht door leden van de evangelisatie-bijbelkring van studentenvereniging C.S.F.R.
De wijkgemeente organiseert regelmatig koffie drinken en een enkele keer een maaltijd na de dienst. Een ideale gelegenheid voor nieuw ingekomenen om zo breed mogelijk kennis te maken.

Pastoraal Inloopspreekuur
Elke dinsdag van 12.00 – 13.30 uur is er pastoraal inloopspreekuur in de Oude Kerk. Als u of jij behoefte hebt aan een (goed) gesprek, hartelijk welkom! Ds. Olie is aanwezig in de even weken en ds. Vroomans in de oneven weken.

Ambtsdragers per blok
Blok Ouderling Diaken
1 G.A. Kragten P.G. Struik
2 H.G. ten Kortenaar L. Kramer
3 J. Woudstra N. den Broeder
4 P. van Dorp C. Weerheim
5 J. den Boer R.P. Hoogendijk
6 K. Lucas A. van der Sar
7 C. Visser vacature

 

Postcodes per blok
Van Tot Plaats Blok
2271 AA 2288 ZZ Voorburg, Rijswijk 1
2491 AA 2597 ZZ Den Haag (Ypenburg) 3
2611 AA 2611 ZZ Delft 3
2612 AA 2612 ZZ Delft 4
2613 AA 2613 ZZ Delft 2
2614 AA 2614 ZZ Delft 5
2616 AA 2616 ZZ Delft 4
2622 AA 2623 ZZ Delft 7
2624 AA 2624 MZ Delft 3
2624 NA 2625 ZZ Delft 5
2626 AA 2627 ZZ Delft 2
2628 AA 2628 FZ Delft 1
2628 GA 2628 MZ Delft 2
2628 NA 2628 SZ Delft 6
2628 TA 2629 ZZ Delft 7
2631 AA 2632 ZZ Nootdorp 3
2635 AA 2636 ZZ Den Hoorn 5
2641 AA 2641 ZZ Pijnacker 4
2642 AA 2643 ZZ Pijnacker 3
2645 AA 2645 ZZ Delfgauw 6

 

Leden die wonen in verder gelegen plaatsen, als Rotterdam, Westland, Voorburg, worden bezocht door br. G.A. Kragten (blok 1).