De diaconie van de wijkgemeente Maranatha dient tijdens de kerkdiensten en zet zich daarnaast in met praktische hulp aan mensen in Delft.

Tijdens de diensten collecteren we voor de diverse doelen. Met het geld van de collecten worden diaconale doelen in binnen- en buitenland gesteund. De doelgroep zijn mensen die in nood verkeren, verdrukt worden en kwetsbare mensen. Daarnaast dienen de diakenen aan tafel tijdens de bediening van het ‘Heilig Avondmaal’.

De diaconie zet zich daarnaast in voor praktische hulp aan gemeenteleden en andere mensen in de stad. De wijkdiaconiën worden ondersteund door een diaconaal consulent. (www.diaconiedelft.nl) Naast de diakenen zijn ook gemeenteleden actief op het diaconale vlak. Heeft u hulp nodig of heeft u belangstelling voor een van deze activiteiten?Spreek dan één van de diakenen aan of neem contact op via diaconie@maranatha-delft.nl

 

Samenstelling van de wijkdiaconie:

De wijkdiaconie is samengesteld uit 8 diakenen en is verantwoordelijk voor de diaconale activiteiten op wijkniveau. De diakenen vergaderen zo’n 5 à 6 keer per jaar in de Bethlehemkerk.

Voorzitter: Cor Weerheim

Secretaris: Wilmar de Haan

Penningmeester: Gijsbert Lekkerkerk

Jeugddiaken: Sjaak de Hoog

Nico den Broeder

Roeland Hoogendijk

Bram van der Sar

Jaco Woudstra

 

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL39 INGB 0003 5638 74 t.a.v. Wijkraad Diakenen Maranathawijk Hervormde Gemeente Delft

 

Enkele activiteiten van de diaconie:

-Collecten

-Tafeldienst Heilig Avondmaal

-Vervoer naar de kerk (Cor Weerheim)

-rondbrengen van kerstattenties

-Financiële ondersteuning

-Johanniterhulpgroep (Leo Woudstra)

-Assistentie bij de bejaardensociëteit

-Wijkzendingscomissie (Teus van Heerikhuize)

-ZWO-commissie (Jaco Woudstra)