No comments yet

Boekenmarkt 14 april

Op zaterdag 14 april wordt er weer een grootscheepse boekenmarkt gehouden. Dankzij de bijdrage van verschillende mensen is er een compleet nieuw aanbod aan boeken op de bekende Burundi Boekenmarkt in de Marcuskerk (hoek Roland Holstlaan/ Menno ter Braaklaan). Met name het aanbod aan prachtige kunstboeken en theologische werken mag er zijn. Daarnaast natuurlijk heel veel romans, kinderboeken en kookboeken. Heel veel van deze boeken – allemaal in goede staat – worden aangeboden voor een halve of hele euro. Een aantal bijzondere exemplaren gaat weg voor een hogere prijs; er kan geboden worden! De hele opbrengst van deze Burundi boekenmarkt gaat naar de bouw van de middelbare school in Rumonge, in Burundi, één van de armste landen ter wereld. Het geld dat daar naar toe gaat komt rechtstreeks ten goede aan de bevolking ter plaatse, door direct contact tussen de stichting in Nederland en Burundi. De boekenmarkt wordt gehouden van 10.00 tot 12.30 uur. Er is tevens gelegenheid om koffie of thee te drinken. Heeft u nog boeken die u kwijt wilt? Neem dan even contact op met Jilles Meinster, telefoon 06-51739775.

Post a comment